Klagesaker.no

Lotterinemnda

Klageinstans for Lotteritilsynets vedtak etter Lotterilova. I tillegg klageinstans for Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak etter forskrift om mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner.

Frivillighetsklagenemnda

Klageinstans for avgjørelser truffet av Frivillighetsregisteret.